contact vestigingen inloggen

Betalingsachterstand op uw verzekering?

In het geval dat u niet genoeg saldo op uw rekening heeft staan, lukt het ons niet om uw premie te incasseren. U kunt ook een keer vergeten zijn om de premie over te maken. In beide gevallen heeft u een betalingsachterstand. Wij sturen u dan een betalingsherinnering.

Wat kunt u doen bij een betalingsachterstand?

Wilt u de openstaande premie direct betalen? Dan kunt u dat doen via rekeningnummer: IBAN NL63 RABO 0130809144 t.n.v. Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs. Vermeld daarbij altijd het betreffende polisnummer.

Kunt u niet meteen betalen?

En heeft u nog geen brief ontvangen van ons incassobureau, Cannock Incasso. Neem dan contact met ons op. Dat kan op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur op (0573) 222 988.

Heeft u al een brief van Cannock Incasso gekregen?

Dan loopt het contact over uw betalingsachterstand via hen. U kunt Cannock Incasso bereiken van 8.30 tot 17.00 uur op (010) 205 17 60. Zij helpen u dan verder.

Heeft u zorgen over financiën of heeft u schulden?

Al ruim 36.000 mensen met schuldzorgen werden geholpen met gepast advies via geldfit.nl. Doe via geldfit.nl een gratis online test en krijg advies op maat.

Wat gebeurt er als u een betalingsachterstand heeft?

Reageert u niet op onze betalingsherinneringen? Dan loopt uw betalingsachterstand en de aanmaningskosten op. Uiteindelijk neemt ons incassobureau, Cannock Incasso, het van ons over.

U kunt misschien een betalingsregeling treffen

Lukt het u niet om de premieachterstand in één keer te betalen? Dan kunt u misschien een betalingsregeling met ons treffen. Samen stellen wij een betalingsregeling vast. Wij moeten de premie dan wel kunnen incasseren van uw rekening. Als dat niet lukt, vervalt de regeling.

Als uw motorrijtuig onverzekerd is, bent u strafbaar

De Dienst voor het Wegverkeer (RDW) onderzoekt regelmatig of alle geregistreerde motorrijtuigen zijn verzekerd. Is uw motorrijtuig niet verzekerd? Dan krijgt u van de  RDW een boete van honderden euro’s. U bent namelijk wettelijk verplicht uw motorrijtuig te verzekeren.

Wanneer stopt de dekking van uw verzekering?

Als u de premie niet betaalt, stopt de dekking van uw verzekering. In de brief staat welke datum voor u van toepassing is. De dekking vervalt dan met terugwerkende kracht. U kunt dus geen claims indienen vanaf het moment dat de premie bij ons binnen had moeten zijn.

U heeft betaald. Wanneer bent u weer verzekerd?

U bent weer verzekerd vanaf de dag nadat wij de achterstallige premie hebben ontvangen. Dit geldt ook voor uw motorrijtuigenverzekering.

Wilt u voortaan via automatische incasso betalen?

Geef dit bij voorkeur per e-mail door aan financieel@thomagroep.nl. Geef daarin aan dat u voortaan per automatische incasso wilt betalen. Vermeld in uw mail uw volledige naam, adresgegevens en rekeningnummer. Wij zullen dan alle polissen automatisch incasseren.
© Thoma Groep 2024