contact vestigingen inloggen

Wat vragen wij van u?

Polissen online bekijken

U kunt uw verzekeringen en documenten inzien en deels beheren via onze website. Wij verwachten dat u deze mogelijkheid gebruikt. Een wachtwoord en gebruikersnaam kunt u via onze website aanvragen.

Als u van ons een e-mail ontvangt met de mededeling dat er een bericht of een document klaar staat in uw online polismap, dan gaan wij ervan uit dat u dit leest.

Informatie over verzekeringen die niet via ons lopen

Als u verzekeringen niet via ons kantoor heeft lopen, is het voor ons belangrijk te weten om welke verzekeringen het gaat. Wij willen graag een compleet overzicht hebben van de risico’s die u verzekerd heeft, zodat we kunnen voorkomen dat er onbedoeld zaken niet verzekerd of dubbel verzekerd zijn. Ook kunnen wij u dan op tijd informeren over voor u belangrijke wijzigingen in rechtspraak en wetgeving. Wij adviseren u al uw elders lopende verzekeringen bij ons onder te brengen. Dit is voor u gemakkelijk en overzichtelijk en het helpt fouten te voorkomen.

Informatie over wijzigingen in uw persoonlijke situatie

Gebeurtenissen zoals

 • een andere baan
 • gaan samenwonen
 • een huwelijk
 • een echtscheiding
 • de geboorte van een kind
 • overlijden
 • wijziging van de bestemming van uw woning
 • wijziging van beroep
 • belangrijke verandering van inkomen
 • aanschaf van kostbare zaken en/of verzamelingen
 • aankoop van een woning
 • aan- en verbouw van uw woning
 • verhuizing
 • en beëindiging van of wijziging in een verzekering die niet via ons loopt
kunnen gevolgen hebben voor uw verzekeringspakket. Het is erg belangrijk dat u ons informeert over dit soort veranderingen in uw persoonlijke situatie. Wij hebben liever dat u een keer teveel contact met ons opneemt dan een keer te weinig.

Schades direct melden

Het is belangrijk dat u ons zo snel mogelijk laat weten dat u een schade heeft die misschien door een verzekering betaald kan worden. Verzekeringsmaatschappijen eisen overigens vaak  ook een termijn waarbinnen gemeld moet worden. Na de melding bij ons kunnen wij maatregelen nemen om uw belangen veilig te stellen. U kunt uw schade ook snel en eenvoudig melden via uw online polismap.

Juiste informatie

Wij verwachten dat u ons altijd naar waarheid informeert, zowel bij het aangaan van de verzekering als wanneer een beroep wordt gedaan op deze verzekering. Als u opzettelijk foutieve informatie geeft, eindigen wij direct onze samenwerking en doen hiervan aangifte. Vaak komt u op zo’n moment ook in het landelijk registratiesysteem, waardoor het afsluiten van een verzekering moeilijker wordt.

Het controleren van de ontvangen stukken

Wij verwachten van u dat u de post die u van ons ontvangt, bekijkt en de gegevens controleert. En als er iets niet klopt, dat u dan contact met ons opneemt, zodat wij de fout kunnen herstellen. Bij een offerte zit een link naar de verzekeringskaart (IPID) of de verzekeringskaart als pdf-bestand. Als u geen verzekeringskaart of link ontvangen heeft, meldt u dat meteen. Wij sturen u dan alsnog de verzekeringskaart. Ook verwachten wij dat u de einddata van uw verzekeringen in de gaten houdt. En verder dat u bij een voorlopige dekking oplet op welk moment deze dekkingsperiode eindigt. Vanzelfsprekend doen wij onze uiterste best u hierbij te ondersteunen.

© Thoma Groep 2020