contact vestigingen inloggen

Aansprakelijkheidsverzekering

Schade kan op veel manieren ontstaan. Bijvoorbeeld doordat u per ongeluk spullen van een ander beschadigt. Of als iemand gewond raakt door uw schuld. Vaak bent u dan aansprakelijk en schrik niet: een schadeclaim kan hoog oplopen. Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dekt de financiële gevolgen hiervan.

Wat is er verzekerd?

Een AVP is niet verplicht in ons land, maar volgens ons onmisbaar! Als u iets doet waardoor schade ontstaat, kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Dat betekent dat u materiële schade (aan spullen), maar ook letselschade (aan mensen) moet betalen. Zeker bij letselschade kan het bedrag erg hoog worden. Dan is het fijn als u verzekerd bent.

Voor wie en waarom?

De AVP is geschikt voor alle Nederlandse huishoudens (ingezetenen) van 16 jaar en ouder die hun vermogen willen beschermen voor schadeclaims van derden.

Bij een AVP is het goed om te kijken wie er onder de dekking moeten vallen: u alleen of het complete gezin. Als u een gezinsdekking heeft afgesloten, dan zijn uw echtgenoot of geregistreerd partner en uw minderjarige kinderen meeverzekerd. Dat is ook zo als minderjarige kinderen niet (meer) thuis wonen. Zelfs inwonende schoon- en (groot)ouders worden meestal onder de AVP gezien als onderdeel van het gezin. En zowel bij de alleenstaanden- als bij de gezinspolis zijn logés, personeel en huisdieren meeverzekerd. Bij sommige maatschappijen moet u specifiek aangeven wie er verzekerd moeten worden en er zijn ook maatschappijen waarbij dit automatisch is geregeld. Op uw polis of in de voorwaarden staat omschreven wie er bij u op de polis is verzekerd.

Goed om te weten

  • De AVP biedt geen dekking voor het aansprakelijkheidsrisico dat met motorrijtuigen en boten verband houdt. Daarvoor moet u (wel wettelijk verplichte) WAM-verzekering afsluiten.
  • Schade die u met opzet veroorzaakt, wordt nooit vergoed.
  • Het wel of niet hebben van dieren (en het aantal daarvan) beïnvloedt de hoogte van de premie.
  • Het wel of niet hebben van (vakantie)huizen beïinvloedt de hoogte van de premie.
  • Bij een gezinsdekking is de grootte van het gezin niet van invloed op de premie.
  • Bij sommige verzekeraars kunt u kiezen voor een (vrijwillig) eigen risico, zodat u minder premie betaalt.

Bekijk de verzekeringskaarten voor productspecifieke informatie en laat u door ons adviseren!

Wilt u weten of dit product geschikt is voor u? Bekijk dan hier de doelgroepomschrijving.

© Thoma Groep 2024