contact vestigingen inloggen

Inkomen en pensioen

Iedereen heeft in meerdere of mindere mate doelstellingen voor de toekomst. Zeker in deze tijd is het hebben van een financieel plan van belang. Maar hoe maakt u dit?

Maak een planning

Het is verstandig om een totaalplanning te maken. Daarin wordt duidelijk gemaakt wat uw inkomens- en vermogenspositie is op korte en lange termijn. Alle inkomensbestanddelen worden daarbij doorgerekend naar netto besteedbare euro's. Houd daarbij ook rekening met een aantal scenario's: het besteedbaar inkomen na arbeidsongeschiktheid, het besteedbaar inkomen na overlijden en het besteedbaar inkomen bij pensioen.

Onderhoud deze planning

De gehanteerde uitgangspunten en inzichten kunnen in de toekomst veranderen. Hetzelfde geldt voor de fiscale wet- en regelgeving. Door de veelheid van financiële oplossingen en producten wordt het steeds lastiger om te bepalen of u goed op koers ligt. Het is dus verstandig om periodiek te toetsen of u uw plan moet aanpassen om uw doelstellingen te realiseren.

Gecertificeerd Financieel Planner CFP®

Wij hebben een gecertificeerd financieel planner in dienst. Bij een gecertificeerd financieel planner kunt u vertrouwen op een objectief, passend en toekomstbestendig advies dat u werkelijk verder helpt.

Met de vergelijkingskaart weet u wat u gemiddeld aan kosten kunt verwachten. Download op deze pagina de vergelijkingskaarten.

 

© Thoma Groep 2024