contact vestigingen inloggen

Ongevallenverzekering

Een ongeluk zit in een klein hoekje en zelfs kleine ongelukjes kunnen grote gevolgen hebben. U kunt bijvoorbeeld door een ongeval blijvend invalide worden. Of zelfs overlijden. Met een ongevallenverzekering dekt u in ieder geval (een deel van) de financiële gevolgen.

Wat is er verzekerd?

Als u een ongeval krijgt waardoor u (gedeeltelijk) blijvend invalide blijft, keert de ongevallen verzekering geld uit. De meeste verzekeringen bevatten in elk geval 2 rubrieken:

  • de rubriek ‘overlijden’
  • de rubriek ‘blijvende invaliditeit’

Per rubriek wordt een verzekerd bedrag vastgesteld. Als u blijvend invalide wordt, krijgt u bijvoorbeeld € 50.000 uitgekeerd. Als u gedeeltelijk blijvend invalide raakt, krijgt u ook een gedeeltelijke uitkering.

Voor wie en waarom?

De ongevallenverzekering is geschikt voor alle Nederlandse huishoudens (ingezetenen) van 18 jaar en ouder die verzekerd willen zijn van een uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. De maximale leeftijd om het product aan te vragen is 59 jaar. Als de klant de leeftijd van 75 jaar heeft bereikt wordt de verzekering beëindigt.

De ongevallenverzekering is relatief goedkoop. Daarom adviseren wij vaak een gezinsongevallenverzekering. Dan is meteen het hele gezin verzekerd. Te vaak krijgen mensen spijt dat ze deze goedkope verzekering niet hebben afgesloten. Een ongeval is iets wat buiten het lichaam ontstaat. Dus bijvoorbeeld een hartaanval is niet verzekerd. 

Bekijk de verzekeringskaarten voor productspecifieke informatie en laat u door ons adviseren!

Wilt u weten of dit product geschikt is voor u? Bekijk dan hier de doelgroepomschrijving.

© Thoma Groep 2024