contact vestigingen inloggen

Rechtsbijstandverzekering

Stel dat u een geschil heeft met†uw werkgever. Of u krijgt geen bouwvergunning voor†uw dakkapel. Of u bent het niet eens met de behandeling van een arts. Met een rechtsbijstandverzekering bent u verzekerd van rechtshulp.

Wat is er verzekerd?

Bij een rechtsbijstandverzekering krijgt u geen geldbedrag, maar hulp. U heeft recht op juridische bijstand door een jurist van de rechtsbijstandverzekeraar. Tot een bepaald bedrag vallen ook de kosten van het inhuren van externe deskundigen of advocaten onder de dekking, evenals de kosten van een gerechtelijke procedure.

Voor wie en waarom?

De verzekering bestaat vaak uit modules. U kunt daarmee helemaal zelf bepalen wat u wel en niet wilt verzekeren. Voorbeelden van modules zijn: inkomen, verkeer en medisch. Veel verzekeraars bieden apart een module aan voor echtscheidingsmediation.†U kunt een gezinsrechtsbijstandverzekering trouwens ook prima afsluiten als†u alleen of met zijn tweeŽn bent.

Goed om te weten

Als†u ondernemer bent, is het verstandig om een rechtsbijstandverzekering voor ondernemers af te sluiten. De gezinspolis biedt namelijk geen dekking voor conflicten die uw onderneming betreffen.

  • In sommige gevallen kunt u recht hebben op gesubsidieerde rechtshulp. Dat hangt onder meer af van†uw inkomen. Gesubsidieerde rechtsbijstand wordt geregeld door de Raad voor Rechtsbijstand.
  • De premie hangt natuurlijk af van de soort verzekering die u wilt sluiten. Hoe meer juridische problemen u wilt verzekeren, hoe duurder de verzekering. Maar over het algemeen is de jaarpremie lager dan het uurloon van een advocaat.
  • Welke juridische problemen precies zijn verzekerd, staat in de polisvoorwaarden. Zeker is wel dat het moet gaan om problemen die nog niet spelen op het moment dat u de verzekering afsluit.
  • Als u uw probleem heeft gemeld bij†uw verzekeraar, dan laat hij zo snel mogelijk weten of†uw probleem onder de dekking valt en of†uw zaak een redelijke kans van slagen heeft.
  • U mag een eigen advocaat pas inschakelen na toestemming van de rechtsbijstandverzekeraar. Dit gaat vaak mis, dus let daar op.

Bekijk de verzekeringskaarten voor productspecifieke informatie en laat u door ons adviseren!
© Thoma Groep 2020