contact vestigingen inloggen

Arbodienstverlening

Voorkeursarbodienst

Zodra u een zieke werknemer heeft is het van groot belang dat u dit snel doorgeeft aan uw arbodienst. Zij ondersteunen u bij het ziekteverzuim en helpen u bij de re-integratie van de zieke werknemer. Om dit proces snel en efficiënt te laten verlopen is een goede samenwerking vereist tussen werknemer, werkgever, tussenpersoon, verzekeringsmaatschappij én uw arbodienst.

Om de kwaliteit van dit proces te waarborgen hebben de verzekeringsmaatschappijen de volgende 4 gecertificeerde arbodiensten aangemerkt als voorkeursarbodienst voor onze verzuimverzekeringen:

Uw voordelen

  • door de koppeling tussen een voorkeursarbodienst en ons systeem zijn werknemersbestanden actueel
  • uw uitkeringsaanvraag kan eerder in behandeling worden genomen
  • uw uitkering kunnen wij sneller overmaken
© Thoma Groep 2024