contact vestigingen inloggen

Pensioenadvies

Pensioen is een niet te onderschatten secundaire arbeidsvoorwaarde. Wij maken pensioenen begrijpelijk en passend voor uw onderneming, omdat wij vinden dat een pensioenregeling toegankelijk moet zijn voor elk bedrijf.

Wat is het belang van een goede pensioenregeling?

Een goede pensioenregeling wordt vaak gezien als een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde. Helemaal in deze krappe arbeidsmarkt. Daarnaast is een collectieve pensioenregeling voor bedrijven fiscaal ook aantrekkelijk. Dit komt omdat de overheid een collectief pensioen stimuleert door de pensioenpremie fiscaal aftrekbaar te maken.

Onze werkwijze

We starten met een intakegesprek. U geeft aan waaruit uw adviesvraag bestaat en op basis daarvan hoort u van ons wat wij gaan doen. Ook geven wij u dan een indicatie van het werk dat we hiervoor moeten doen en een schatting van het aantal te maken uren, zodat u weet waar u aan toe bent. Het intakegesprek zelf is gratis.

Wij volgen de in de Wet op het financieel toezicht (Wft) genoemde adviesvolgorde. De gemaakte afspraken leggen wij vast in een adviesopdracht. Onderstaand traject start na ondertekening van de adviesopdracht.

Inventarisatie

 • Samen met u inventariseren wij wat uw wensen en mogelijkheden zijn.

Analyse

 • Op basis van het intakegesprek en de inventarisatie volgt een analyse.
 • In de analyse leggen we verschillende zaken naast elkaar, zoals bijvoorbeeld de kosten, de voordelen voor uw werknemers en de voorwaarden van de pensioenuitvoerders.

Advies

 • Op basis van deze analyse komen wij tot een advies. Hierbij vertalen wij de informatie uit de eerdere punten naar een oplossing die past bij uw uitgangspunten en uw bedrijf. U neemt de beslissing over het opvolgen van ons advies.

Uitvoering en nazorg

 • Als u akkoord bent gegaan, dan start het uitvoeringstraject.
 • Wij verzorgen de contacten met de pensioenuitvoerder en controleren onder andere de door de uitvoerder op te maken juridische stukken.
 • Wij adviseren u over een goede communicatie richting uw werknemers. En als u dat wilt, verzorgen wij deze communicatie. Pensioen is immers de op één na duurste arbeidsvoorwaarde. Het zou fijn zijn als uw werknemers zich daar bewust van zijn. Daarnaast kan het voor de werknemers zelf rust geven als ze weten dat het pensioen, zowel het oudedags- als het nabestaandenpensioen goed geregeld is.
 • Wanneer de regeling eenmaal actief is, bieden wij ondersteuning bij het beheer hiervan. U wordt als werkgever ontzorgd.

De Wet Toekomst Pensioenen

De nieuwe pensioenwet is op 1 juli 2023 in werking getreden. De sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen tot 1 januari 2027 de tijd om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving.

Waarom een nieuw pensioenstelsel

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in onze samenleving. Mensen worden steeds ouder. Mensen werken niet meer hun hele leven bij een werkgever, maar wisselen vaker van baan of gaan ondernemen. Het huidige pensioenstelsel sluit daarop onvoldoende aan.

Veelvuldig komen er kreten langs als overgangsregime, flat rate en compensatie. Wij kunnen u daar alles over vertellen. 

Communicatie over het nieuwe pensioen is een belangrijk onderdeel van het pensioenakkoord. Pensioenen moeten transparanter en persoonlijker worden. Gemaakte afspraken hieromtrent zullen wij vastleggen in een beheerovereenkomst.

Voor u als werkgever is het belangrijk om vast na te denken over uw arbeidsvoorwaarden:

 • Hoe ziet uw personeelsbestand eruit?
 • Hoe is de leeftijdsopbouw en wat verwacht u naar de toekomst? Gaat uw voorkeur uit naar jonge werknemers of heeft uw bedrijfsvoering juist oudere ervaren werknemers nodig?
 • Hoe verwacht u dat uw bedrijf zich zal ontwikkelen en hoe groot is het personeelsverloop?
 • Zit u in een branche waar een goede pensioenregeling een vereiste is om aan goed personeel te komen of is een hoger netto salaris meer gevraagd?


Allemaal vragen, die straks aan de orde komen om een juiste weg te kiezen binnen de mogelijkheden van het pensioenakkoord. Vragen waarbij wij u graag helpen een juiste en onderbouwde keuze te maken. Voor meer informatie neemt u contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Uw pensioenadviseurs


Wilt u weten of dit product geschikt is voor u? Bekijk dan hier de doelgroepomschrijving.

Met de vergelijkingskaart weet u wat u gemiddeld aan kosten kunt verwachten. Download op deze pagina de vergelijkingskaarten.

© Thoma Groep 2024